with experience ...
... comes inovation

produkty acer

Klienti Digital Solutions
Advokátska kancelária Azariová, Suchanová & spol.
Baten & Partners Slovakia (BPS) s.r.o. - Marc Wagemakers
GEODET - TEAM s.r.o. - Július Stuparin
Hypermedia, s.r.o. - Ing. Pavol Kopačka
MAGIC INDUSTRY s.r.o. - Mgr. arch. Rudolf Látečka
MEDIT, s.r.o. - Pavol Kozaňák
SLOVINTERNORM, spol. s r.o. - Ing. Norbert Cigánek
X.O.graphics - Ing. Daniel Kiss
Žilinská teplárenská, a.s. - Ing. Vladimír Urban
Beata Yacht Marine s.r.o. Ing. Beata Hlavackova
Trade Has - Ivan Ruskov