with experience ...
... comes inovation

 • Správa siete
 • Výber softvéru
 • Konzultácie
 • VoIP
 • Riešenia firmy Microsoft
 • Servery postavené na GNU/Linux
 • Zabezpečenie siete
 • Zálohovací systém
 • Virtuálne privátne siete
 • Mobilný prístup
 • Efektívna kancelária
 • Anti-SPAM riešenia

produkty acer
Ponuka DIGITAL SOLUTIONS

Naša ponuka je postavená na už spomenutých troch bodoch – bezpečnosť, efektívnosť a spoľahlivosť.

Základom informačného systému je prepojenie počítačov a pripojenie vzniknutej siete do Internetu.

 • Návrh a realizácia štruktúrovanej kabeláže a bezdrôtového prepojenia počítačov.
 • Výber optimálnej možnosti pripojenia siete na Internet.

Pokiaľ je táto fáza ukončená alebo Vaša firma už má fungujúcu sieť, je na rade:

 • Návrh informačného systému – zahŕňa výber operačných systémov na klientske počítače a servery a zvolenie programov nutných pre beh firmy(napr. účtovnícky softvér, grafický softvér, komunikačný softvér).

Veľmi dôležitou fázou a bohužiaľ vo väčšine firiem podceňovanou časťou je návrh a implementácia bezpečnostnej politiky – určuje kto a ako bude mať prístup ku dátam, inštaláciám programov, používaniu potenciálne nebezpečných zariadení, prístupu na internet a sťahovaniu dát (mp3, nelegálne kópie programov a hier). Rovnako vytvorí účinný systém ochrany proti vírusom, spamu, spyware atď.

 • Vytváranie bezpečnostných politík.
 • Poskytujeme školenia zamestnancov ohľadom bezpečnosti, ochrany pred únikom firemných dát atď.

Po navrhnutí bezpečnostnej politiky je na rade jej implementácia, ktorá zahŕňa:

 • Inštalácia a konfigurácia firewallu (hardvérového alebo softvérového), ktorý cez server bude chrániť firemnú sieť pred útokmi z internetu.
 • Inštalácia a konfigurácia antivírusového a anti-spam riešenia.
 • Určenie pravidiel pre užívateľov staníc ohľadom prístupu ku dátam, inštaláciám programov, sťahovaniu dát atď.
 • Ochrana siete zvnútra – pravidlá pre používanie pamäťových médií – USB kľúče, CD, DVD disky atď.
 • Zabezpečenie prístupu k PC a samotným dátam pomocou hesiel, šifrovania dát, používaním biometrických senzorov a identifikačných kariet/kľúčov.
 • Centrálne riešenie bezpečnostných záplat operačných systémov a softvéru.
 • Riešenie bezpečnosti bezdrôtových sietí a riadenie prístupu do nich.

Pre zefektívnenie a vo veľa prípadoch úplne nový rozmer práce zabezpečíme bezpečný prístup do Vašej firemnej siete z ktoréhokoľvek miesta na svete. Vďaka tomuto môžu Vaši zamestnanci pracovať v teréne alebo doma, pristupovať ku všetkým dátam, databázam, kontaktom ako keby sedeli stále v kancelárií za svojím PC.

 • Vytvorenie VPN – Virtuálnej privátnej siete, chránenej prístupovými heslami a šifrovaným prenosom po celej trase.
 • Návrh možností mobilného prístupu – cez mobilné dátové prenosy, výber vhodného hardvéru – notebook, PDA, Smartphone atď.

Teraz, keď už je Vaša sieť plne funkčná a bezpečná, sa dostávame k využívaniu jej možností. Základom komunikácie je elektronická pošta – email. V tejto oblasti poskytujeme nasledovné riešenia:

 • Inštalácia a konfigurácia mail servera priamo u Vás vo firme.
 • Riešenie otázky spamu vďaka výkonným spam filtrom.
 • Zabezpečenie mail servera v našej sieti – môže fungovať ako primárny server alebo ako záloha pre Váš firemný.
 • Mobilný prístup k mailom na notebooku, PDA, telefóne, domácom počítači vďaka vyššie spomenutému mobilnému prístupu do siete.

Možnosti kvalitne navrhnutého informačného systému ale nekončia u e-mailu – dostávame sa do oblasti hlasovej a video komunikácie.

 • Nasadenie VoIP (Voice over IP). Ľudovo nazývané „telefonovanie cez internet“ poskytuje úsporu nákladov a rozširuje možnosti komunikácie o konferenčné hovory, videokonferencie atď. Pritom neprídete o bežné funkcie pevnej linky – samostatné telefónne čísla, tel. ústredňu a pod.
 • Riešenie hlasových a videokonferencií – veľmi výhodné pre firmy s viacerými pobočkami.

Keďže najdôležitejšou vecou na každom počítači sú uložené dáta, kladieme dôraz na systém zálohovania. V tejto oblasti ponúkame:

 • Návrh zálohovacieho systému – denné zálohy po pracovnej dobe a pod.
 • Výber kombinácie zálohovacích médií.
 • Poskytujeme riešenie geograficky oddeleného zálohovania šifrovaných dát na našej sieti pomocou internetu.

Pri vyššie uvedených možnostiach Vášho Informačného systému používame široké spektrum technológií a softvéru/hardvéru rôznych firiem:

 • Softvér firmy Microsoft – operačné systémy (Windows XP, Windows 2003 Server atď.), kancelárske balíky (Microsoft Office), serverové produkty (Microsoft Exchange Server, Office Sharepoint Server atď.)
 • Serverové a desktop riešenia GNU/Linux a Unix

Keďže oblasť IT je veľmi široká a možnosti, ktoré poskytuje pre každú firmu sú veľmi významné, preferujeme prezentáciu možností Digital Solutions individuálne pre každého zákazníka. Naše riešenia pokrývajú spektrum od najmenších firiem až po projekty pre nadnárodné spoločnosti. Neváhajte nás preto kontaktovať.